1. Indledning
2. Undersøgelser af "Hustruvold" og "Personlighed "
3. Implikationer for offerrollen ved hustruvold
4. Hustruvoldens ætiologi
5. Afgrænsning af personlighedsbegrebet

Detaljeret indholdsfortegnelse
6. Undersøgelse af personlighedsmønstre
7. Databehandling
8. Korrelation og korrektion af undersøgelsens resultater
9. Diskussion
10. Konklusion

Kontakt