10. Konklusion

Emnet for dette speciale har været en teoretisk og empirisk undersøgelse af personligheden hos ofre for hustruvold.

Specialets overordnede hypotese har været, at ofre for hustruvold kan identificeres fælles og generaliserede personlighedsmønstre, som kan forklare en række adfærdsmønstre, som tidligere er beskrevet i den psykologiske litteratur. Dette gælder offerrollen i forbindelse med hustruvold og den paradoksale adfærd, at en mishandlet kvinde på en gang søger væk fra den voldelige mand og derefter vender tilbage til ham for at fortsætte samlivet.

Litteratursøgningen har vist, at forskningen vedrørende hustruvold i stort omfang angår hustruvoldens ætiologi og har taget et feministisk og sociologisk udgangspunkt med systemisk perspektiv. Kun få undersøgelser har taget udgangspunkt i personligheden såsom Lee-Hargrove og Strauss. Fra den tilgængelige litteratur gennemgås Walker´s teoretiske modeller "The Battered Woman Syndrome" og "Voldens cyklus", som belyser hustruvoldsofres personligheder funktionelt og strukturelt, på baggrund af empiriske undersøgelser.

Specialt fremhæves Millon´s biosociale indlæringsteori, der konsekvent tager udgangspunkt i personligheden og arbejder med dimensionerne temperament og karakter. Millon beskriver 14 personlighedsprototyper som grundlag for en videre kategorisering af lettere personlighedsforstyrrelser.

For at teste den fremlagte hypotese er der foretaget en empirisk undersøgelse, en projektiv test baseret på Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) omfattende 54 kvinder, der på tidspunktet for undersøgelsen opholdt sig på 22 ud af de kontaktede 41 krisecentre i Danmark.

Undersøgelsens demografiske resultat viser, at hyppigheden blandt hustruvoldsofre, der flytter/flygter på krisecenter er stort for de 27-37 årige, som i gennemsnit har opholdt sig der 1,6 gange og har levet i et voldeligt forhold i 4,1 år, har i gennemsnit 1,6 barn og 57% har ikke udearbejde.

Resultaterne for undersøgelsesudvalget blev sammenhold tmed to normudvalg, dels kvindelige psykologistuderende fra Aarhus Universitet og dels Millon´s normudvalg af psykiatriske patienter. Undersøgelsens hovedresultater er, at der er grundlag for dannelse af to konstellationer af generelle, fælles personlighedsmønstre hos hustruvoldsofre.

Den ene konstellation udgøres af personlighedsmønstrene ængstelig/und-vigende, depressiv, dependent og masochistisk, med dependent som det markante mønster. Denne personlighedskonfiguration kan forklare "The Battered Woman Syndrome" og hustruvoldsofres adfærd i forbindelse med "Voldens cyklus", som viser sig ved overdrevet afhængighed af et andet menneske.

Den anden konstellation udgøres af personlighedsmønstrene skizoid og ængstelig/undvigende, med sidstnævnte som markant mønster. Denne personlighedskonfiguration kan forklare hustruvoldsofres fastholdelse i offerrollen.

En markant observation er, at det narcissistiske personlighedsmønster synes at have et omvendt forhold til alle andre personlighedsmønstre fra undersøgelsesudvalget.Til   Forsiden"