Bilag 3

Kliniske personlighedsmønstre


Kliniske personlighedsmønstre

Svær klinisk personlighedspatologi

Kliniske syndromer

Svære kliniske

syndromer

Bilag 3

Skizoid

Ængstelig/undvigende

Depressiv

Dependent

Narcissistisk

Passiv-aggressiv

Masochistisk

Skizotypal

Borderline

Paranoid

Angsttilstande

Somatoform forstyrrelse

Manisk forstyrrelse

Dystym forstyrrelse

PTSD

Tankeforstyrrelse

Svær depression

Vrangforestillinger

Skizoid

Ængstelig/undvig.

.74*****

Depressiv

.72*****

76*****

Dependent

.61*****

.81*****

.73*****

Narcissistisk

- .20

- .45****

- .16

- 40****

Passiv/aggressiv

.56*****

.53*****

.69*****

.63*****

.02

Masochistisk

.69*****

.79*****

.81*****

.80*****

- .32*

.67*****

Skizotypal

.72*****

.79*****

.81*****

.73*****

- .12

.63*****

.77*****

Borderline

.69*****

.68*****

.85*****

.78*****

- .12

.73*****

.75*****

.83*****

Paranoid

.59*****

.63*****

.64*****

.63*****

.09

.73*****

.67*****

.73*****

.60*****

Angsttilstande

.65*****

.75*****

.76*****

.68*****

- .26

.46*****

.62*****

.76*****

.69*****

.56*****

Somatofom forstyr.

.74*****

.61*****

.77*****

.54*****

- .17

.57*****

.64*****

.63*****

.70*****

.49*****

.69*****

Manisk forstyrrelse

.42*****

.31*

.60*****

.43****

.27

.49*****

.43****

.58*****

.67*****

.38***

.49*****

.46*****

Dystym forstyrrelse

.70*****

.75*****

.87*****

.76*****

- .32*

.74*****

.83*****

.71*****

.84*****

.60*****

.69*****

.84*****

.46*****

PTSD

.58*****

.69*****

.81*****

.65*****

- .21

.53*****

.65*****

.71*****

.68*****

.65*****

.84*****

.62*****

.50*****

.69*****

Tankeforstyrrelse

.72*****

.72*****

.82*****

.68*****

- .10

.63*****

.69*****

.87*****

.85*****

.67*****

.78*****

.75*****

.56*****

.80*****

.73*****

Svær depression

.71*****

.68*****

.83*****

.64****

- .28*

.57*****

.70*****

.66*****

.76*****

.51*****

.71*****

.89*****

.39***

.89*****

.70*****

.78*****

Vrangforestillinger

.56*****

.47*****

.54*****

.46*****

.22

.61*****

.55*****

.73*****

.62*****

.81*****

.54*****

.47*****

.44****

.49*****

.56*****

.68*****

.47*****

 

Pearson´s 2-tailed parametriske korrelationstest, udført på basis af råscore dataværdier fra undersøgelsen N=54

Signifikansniveauer: *) p = < .05 **) p = < .01 ***) p = < .005 ****) p = < .001 *****) p = < .0005