Bilag 2

Tabellen viser gennemsnitlige, procentvise forskelle i undersøgelsesudvalgets resultater fra 1. PC-scoring (N=54) og 2. PC-scoring (N=49) på alle skalaer i MCMI-III.

Skalaer

Gennem snit

N=54

Std.afv.


N=54

Gennem snit

N=49

Std.afv.


N=49

Forskellen på gennem-snittene

Modificerende

indekser

X

Åbenhed

71,0

23,1

70,1

20,3

0,9

Y

Social ønskværdighed

56,5

18,6

57,7

18,4

- 1,2

Z

Selvforringelsestendens

73,1

19,8

72,8

16,6

0,3

Kliniske personlighedsmønstre

1

Skizoid

61,8

18,4

61,4

18,8

0,4

2A

Ængstelig/undvigende

62,0

24,2

61,8

24,2

0,2

2B

Depressiv

68,7

26,9

67,9

26,5

0,8

3

Dependent

68,5

21,6

68,0

21,6

0,5

4

Histrionisk

54,4

11,3

54,8

11,5

- 0,4

5

Narcissistisk

54,2

20,8

54,0

21,3

0,2

6A

Antisocial

53,9

18,1

54,5

18,2

- 0,6

6B

Aggressiv (sadistisk)

57,0

17,2

57,1

17,0

- 0,1

7

Tvangspræget

46.7

11,8

47,1

11,8

- 0,4

8A

Passiv-aggressiv

65,5

17,2

65,4

17,0

0,1

8B

Masochistisk

68,4

28,9

67,7

28,9

0,7

Svær person-ligheds- patologi

S

Skizotypal

60,1

20,4

59,2

18,8

0,9

C

Borderline

66,1

22,3

65,8

21,5

0,3

P

Paranoid

67,9

19,9

67,7

18,2

0,2

Kliniske syndromer

A

Angsttilstande

79,0

20,5

79,3

19,7

- 0,3

H

Somatoform

60,7

25,1

60,1

24,6

0,6

N

Manisk forstyrrelse

63,3

17,1

62,4

16,7

0,9

D

Dystym forstyrrelse

63,9

24,8

63,6

24,3

0,3

B

Alkoholafhængighed

53,2

19,2

54,1

19,1

- 0,9

T

Stof- og medicinafhængighed

49,0

19,7

49,8

19,7

- 0,8

R

PTSD

63,8

19,1

63,5

18,3

0,3

Svære kliniske syndromer

SS

Tankeforstyrrelse

62,3

16,6

62,1

15,7

0,2

CC

Svær depression

67,7

26,2

67,6

25,7

0,1

PP

Vrangforestillinger

62,5

28,1

61,7

27,3

0,8